top of page

Bygga relationer på sociala medier


Hur skapar du ett bra och relationsbyggande samtalsklimat på sociala medier? Du behöver inte gå så långt utan utgå från dig själv. (Så unik är du inte ;-))

De flesta vill bli tagna på allvar, lyssnade på och få ett genomtänkt svar. Eller hur?

Kommer det in en kommentar, fråga eller tankar på din sidas innehåll? Grattis, nu har du chansen att bygga en relation med en framtida kund!

Lyssna. Fokusera på vad som skrivs, vilket problem som eventuellt beskrivs eller vad tanken med kommentaren är.

Återkoppla snabbt. Låt inte en kommentar hänga obesvarad, det skapar bara irritation, oavsett vad intentionen var från början.

Skapa en relation. Ta dig tid att svara och skapa gärna en följdfråga för att fortsätta kommunikationen.

Var tydlig. Skriv förståeligt om det är ett svar på en fråga. Är du inte bensäker på ett svar, så är det okej att skriva att man tror att det kan ligga till si eller enligt min uppfattning kan det vara så. Du behöver inte ha svar på allt, men du måste vilja svara och försöka lösa problemet.

Använd namn. Använd dig gärna av namnet på den som skriver till dig. En tydlig bekräftelsemetod.

Jennie Persson Solenum

bottom of page