top of page

Inboundmarketing vs outboundmarketing


Två långa ord, men vad är egentligen skillnaden mellan dessa två marknadsföringsmetoder?

Massor! På många sätt är de två totala motsatser, dock med samma syfte; att sälja sina produkter eller tjänster.

Om vi börjar med outboundmarketing så är det "det gamla sättet att sälja". I korthet innebär det att all kommunikation sker som envägskommunikation. Man annonserar i tidningar, tv eller radio och går ut med sitt budskap till alla som råkar lyssna eller se den. Syftet med metoden är framförallt att få ut information om produkten eller tjänsten och det utan något egentligt mervärde till kunden. Fokus ligger inte på att göra sammanhanget intressant, nyttigt eller ens relevant för kunden utan endast på säljtänket. Det medför att det är svårt att mäta vad som funkar och vad som behöver justeras utifrån annonseringen. Dessutom ligger kostnaden relativt hög jämfört med inboundmetoden.

Inboundmarketing? Ja, i stort sett helt tvärtom. Kommunikation ses som en nödvändig kanal där båda parterna medverkar, både företaget och kunderna för en dialog kring produkt och tjänst. Man tillför ett extravärde i form av intresse, nyfikenhet eller underhållning vilket gör att kunden kommer till ditt företag istället för tvärtom. Annonsören har bättre kontroll över hur, när och var annons ska synas och (den stora fördelen) vem som ska se den. Lättare att mäta resultatet och få bättre riktade annonser för mindre peng.

Spara tid eller spara pengar? Det är frågan.

Båda metoderna används i dagsläget, för visst ser även du reklampelare, affischer på tunnelbana och bussar, reklam på tv och får direktreklam i brevlådan? Men alltmer tar den kommunikativa reklamen över och styr kunden lättare till rätt företag, allrahelst via sociala kanaler, Adwords och en god SEO.

Företagare; ta kontroll själva över er reklam, målstyrning och kostnad! Mer tidskrävande? Absolut, det är inget vi ska sticka under stol med. Det tar tid, idéer och energi. Men du har kontroll över hela kedjan, vilket faktiskt kan kännas ganska skönt.

Laptop och kaffe

bottom of page