top of page

Är du mätbar?


Du har börjat att skapa ett bra och engagerande innehåll på dina utvalda sociala flöden. Mycket bra, men räcker det? Nej, inte riktigt eller hur? Likes och delningar är trevligt men för att du ska kunna få ut så mycket som möjligt av ditt, förhoppningsvis, sponsrade inlägg så behöver du förstå aktiviteten kring det.

Har du satt mål för din digitala närvaro? Mätbara mål som visar dig på ett tydligt sätt vart du vill och om du är på väg dit? Målen kan naturligtvis se olika för olika företag/föreningar men en gemensam nämnare är garanterat att sprida ditt varumärke och namn till fler.

Kan du sätta ett mål på antalet besökare/vecka på din sida? Eller sätta ett mått på hur många konverteringar som ska ske under nästa kvartal? Kanske vill du öka antalet användare i en viss kommun eller landsända?

Med hjälp av ex Google analytics och Facebook Analytics så kan du utläsa beteenden, varifrån dina besökare kommer, vad som är intressant för läsarna och så mycket mer. Båda dessa verktyg är kostnadsfria så det är mer en fråga om tid och engagemang än pengar för dig.

Att lära sig förstå datan och dra analyser utifrån, gör att du går från en känsla av att flyga i blindo till att medvetet kunna påverka och se en förbättring. Trots allt satsar du både pengar och tid på att marknadsföra dig.

Så den stora frågan när du nu har kommit så här långt, är du mätbar?

Mätbara resultat i digital marknadsföring

bottom of page