top of page

Digital strategi - vart är ni på väg?


Vart är vi på väg?

Ja, vart är ni på väg? Om ni har en digital strategi så har ni antagligen en bra blick vart ni ska, hur ni ska dit och vad som behövs för att komma dit. Om inte, ja, då kan det vara bra att ta sig tid till att upprätta en sådan.

När vi arbetar med företag och föreningar så är det alltid där vi börjar. Vart är ni på väg?

Och för att veta det så bör man också veta var man börjar någonstans. Hur ser det ut i dag?

Vad innehåller en strategi?

Målgrupp på en så detaljerad nivå som möjligt och vilka kanaler ni har valt att arbeta med och lägga ner både kraft, energi och pengar på är naturligtvis med på listan.

Även att definiera roller, vem som gör vad och hur ofta. För vi vill inte hamna i att den där "någon" ska göra "något", eller hur?

Att fundera över vilket slags innehåll ni ska ha på era kanaler, vad har ni för möjligheter/tid när det gäller foto och film?

Budget har också sin givna plats i strategin, oavsett om ni har tankar på en kontinuerlig kampanj eller enstaka sponsrade inlägg. Hur ska ni använda er av analys och uppföljning?

Ha med i beräkningen att en strategi inom digital närvaro inte är något man gör en gång och förnöjt lägger i en mapp på datorn. Så snabbt som branschen utvecklas så bör ni även ha en plan kring uppdatering och uppföljning för att ha den så fräsch som möjligt.

Så frågan är; vart är ni på väg?

Digital strategi för din digitala närvaro

bottom of page