top of page

Gå från fluffig till konkret i din strategi


Det blir lätt att man hamnar i en slentrianmässig jargong och säger ordet ’strategi’ utan närmare eftertanke eller faktisk betydelse.


Det låter bra, men vad menar vi egentligen?


Och har vi gjort arbetet som krävs för att kalla det strategi?

Vi vet att vi behöver arbeta strategiskt och vi vet kanske vilka delar som ingår i en strategi.


Men hur kan processen se ut?


Låt mig börja med att dela upp den i tre delar:


Din research

Din strategi

Din arbetsgång
Din research

Du behöver veta vad som funkar och inte funkar och du behöver omvärldsbevaka både målgrupp och konkurrenter.

Helt enkelt, lägga ner den tiden som behövs för ett bra förarbete.


Börja med att gå igenom dina nuvarande kanaler och nuvarande innehåll.

Skapa dig en tydlig bild av nuläget.

 • Vad funkar och ger dig resultat?

 • Vilka resultat får du? (Intäkter, leads, engagemang?)

 • Vad funkar inte och vad borde du ta bort eller justera?


 • Hur väl känner du din målgrupp? Stämmer den överens med den faktiska bland följare och kunder?

 • Pratar du utifrån deras behov och önskeläge?

 • Fångar du deras uppmärksamhet?


 • Vem mer skapar innehåll för din målgrupp?

 • Hur arbetar dessa och kan du se något gap som du kan fylla?

 • Vad är ditt unika och hur kan du lyfta det?Utifrån dina observationer och analyser kring det du gör idag, kan du nu gå vidare till nästa steg.


Din strategi.

Svara på dessa frågor så konkret som du kan.

Ju mer detaljerade svar, desto enklare sedan att genomföra strategin.


 • Vilka är dina mål och hur planerar du att nå dessa?

 • Vilka är dina ämnen som du vill bli förknippad med på sociala kanaler?

 • Vilka format vill du använda?

 • Hur ofta vill du posta och när skapar du ditt innehåll?

 • Hur lägger du till värde som gör att vi stannar hos dig och återkommer?

 • Hur skapar du engagemang och handling av det du publicerar?


Sista steget gör arbetet ännu mer konkret.


Din arbetsgång.


 • Skapa en årsplanering där du får med dina större händelser, ex lanseringar/nya produkter.

 • Skapa en innehållskalender utifrån den större planeringen.

Hur kan du skapa ett buzz inför större händelser?

Lägg gärna till viktiga datum och deadlines.

 • Skapa en hands-on-planering – när skapar du vad?

Återigen, ju mer detaljerad du är här, desto smidigare går arbetet för dig.
Alltför många arbetar på sociala kanaler utan tydliga steg, för att sedan fundera över varför intäkterna uteblir?

Testa gärna den här metoden och skapa dig en riktning.

Comments


bottom of page